Rebirthing

imagesCA0BEU6FRebirthing is een eenvoudige ademhalingstechniek waarbij de inademing verbonden wordt aan de uitademing en omgekeerd. Door zo “verbonden” of “rondgaand” te ademen kan je in contact komen met gevoelens en emoties die bepalend zijn voor de kwaliteit van je leven op dit moment, zowel geestelijk als lichamelijk.

zweven-over-het-water-233651Weggestopt verdriet, angst of pijn kan worden herbeleefd, verwerkt en geïntegreerd in het dagelijks leven, waardoor zelfvertrouwen en levenslust worden hervonden. Bij rebirthing werk je zelf actief aan je eigen proces. In overleg kan er voor worden gekozen om eerst een aantal klankmassages ter ontspanning te ontvangen alvorens met het rebirthingproces te beginnen.