Klank in het onderwijs en de zorg

Kinderen en klank

2898778959_e068a5ebe0Wat is een klankschaal? Hoe ziet een klankschaal er uit? Hoe klinkt een klankschaal en hoe haal je dat geluid uit die schaal? Kun je de klank alleen horen of kun je hem soms ook voelen of misschien zelfs wel zien? Aan de hand van een speels gegeven workshop ontdekken de kinderen zelf de antwoorden op deze nieuwsgierig makende vragen.

Dit programma is zeer geschikt voor kinderen van de onderbouw van het basisonderwijs. Voor de bovenbouw is er een zelfde soort programma waarbij dan wat meer ingegaan wordt over hoe de klanken van de schalen worden ervaren. Roepen de klanken iets in je op, krijg je er een speciaal gevoel door? Voel je de trillingen op verschillende plaatsen van je lichaam?

048Aan het eind van de workshop kunnen de kinderen dan nog hun ervaring weergeven door middel van een tekening of door het maken van bewegingsvormen. Speciaal voor het basisonderwijs heb ik het verhaal “Het droominstrument” geschreven waarin het meisje Nika op zoek gaat naar het muziekinstrument wat ze in haar droom gehoord heeft.

Klank in de zorg

In de zorg is het klankconcert de meest toegankelijke vorm van het werken met klank. Hierbij maak ik vooral gebruik van klankschalen. Bij een klankconcert gaat het er om om op een aangename manier in een diepe ontspanning gebracht te worden. Al vrij snel kan het merkbaar zijn dat er minder spanning  is en er daardoor beter geslapen en beter gegeten wordt. De klankconcerten bied ik aan in verschillende zorgcentra zoals verzorgingshuizen, verpleeghuizen, ziekenhuizen en de daaraan verwante afdelingen zoals de huiskamerprojecten, activiteitencentra en de dagbesteding.