Klankworkshops

Tevens verzorgen we als duo “Keuning & Keuning” klankworkshops voor groepen waarbij we gebruik maken van meerdere soorten klankschalen. Tijdens deze workshops hebben de deelnemers de gelegenheid om in alle rust kennis te maken met de eigenschappen en mogelijkheden van deze prachtige instrumenten. Van groot belang hierbij is het gebruiken van de juiste kloppers. Ook hieraan zal dus veel aandacht worden gegeven.

Ook kan ingegaan worden op de invloed van de klanken van de schalen op lichaam en geest. Een workshop kan worden gecombineerd met een klankvertelling en is uitermate geschikt als activiteit voor vrienden- of familiegroepen alsmede voor teamuitstapjes als onderdeel van bij voorbeeld een personeelsdag.